Rekonstrukce RD Brno

Investor: soukromý

Realizace: 2014-2016

Jedná se o dvoupodlažní nízkoenergetický objekt. Nosná konstrukce obytných prostor je dřevěná trámová konstrukce opláštěná parotěsnou vrstvou OSB desek. Na rošt je vytvořena fasáda zateplená souvrstvím Lupotherm a modřínovým obkladem. Vyzdívky vnitřních a obvodových stěn jsou z nepálených hliněných cihel. Vnitřní povrchová úprava obvodových stěn a vnitřních slámových příček je provedena z hliněných omítek. Ve skladbě ploché střechy je použito k zateplení lisovaných slámových balíků. Ploché střechy jsou extenzivní. Uliční část je zbudována z cihelných pálených bloků a monolitických stropů. Skladba prolomené fasády je vrstva zateplení a přizdívky z lícových cihel pískové barvy doplněné omítaným nadpražím a okenicemi, které dodávají objektu nádech domů středoitalských městeček. V obou podlažích je podlahové vytápění. Součástí stavby je také rekonstruovaný sklep s novým pohledovým železobetonovým schodištěm.

 

Zpět na seznam referencí