Posílení rekreační funkce lesa

Investor: Českomoravská generální dlegatura Řádu karmelitánů

Realizace: 2011

 

Realizace stavebních a krajinářských prací vedoucích k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování jeho návštěvnosti a zajištění bezpečnosti jeho návštěvníků. Jednalo se o zkvalitnění a obnovu stávajících lesních stezek pro pěší, doplnění nové stezky a vybudování odpočinkových ploch z přírodních materiálů.

Zpět na seznam referencí