Stavební firma TROJSTAV s.r.o.

TROJSTAV s.r.o. vám nabízí stavební práce:

Historické objekty

Rodinné domy a bytová výstavba

Občanská výstavba

Zemědělské a průmyslové stavby

Zemní práce

Projektová činnost a poradenství

 

TROJSTAV s.r.o.

Na Sádkách 458

588 56 Telč

tel.: +420 567 223 572

info@trojstav.cz

 

Stavby od profesionálů

Představujeme Vám moderní stavební společnost vybudovanou na rodinné tradici stavitelství, která plně spoléhá na dlouholeté technické zkušenosti svých pracovníků.

 

Samostatnou stavební činnost jsme zahájili roku 2002, kdy jsme realizovali rekonstrukce budov a výstavbu rodinných domů na klíč.

 

Postupným příchodem dalších zkušených pracovníků se rozšiřovaly možnosti společnosti, které vedly k založení společnosti TROJSTAV s.r.o. Díky tomuto rozvoji pracovního kolektivu, technického zázemí a strojního vybavení dokážeme zákazníkům nabídnout kompletní dodávky staveb občanské vybavenosti a sportovišť, rekonstrukce historických objektů, výstavbu rodinných a bytových domů, obchodních domů, kompletní dodávky zemědělských staveb, průmyslové stavby, kompletní dodávky inženýrských sítí, zemní práce včetně terénních úprav, stavby komunikací a zpevněných ploch.

 

Našimi zákazníky jsou soukromé osoby, města, obce, krajské úřady a instituce, zemědělské podniky, výrobní a obchodní firmy nebo jiné stavební firmy, pro které se stáváme generálním dodavatelem. 

 

 

Díky využívání praktických zkušeností a zavádění nových výrobních, pracovních a bezpečnostních postupů získáváte dodávku kvalitní a funkční stavby ve stanoveném termínu a za předem dohodnutých finančních podmínek.

 

Novostavby, rekonstrukce, kompletní dodávky včetně technologií