O nás

Stavby od profesionálů

Představujeme Vám moderní stavební společnost vybudovanou na rodinné tradici stavitelství, která plně spoléhá na dlouholeté technické zkušenosti svých pracovníků.

 

Samostatnou stavební činnost jsme zahájili roku 2002, kdy jsme realizovali rekonstrukce budov a výstavbu rodinných domů na klíč.

 

Postupným příchodem dalších zkušených pracovníků se rozšiřovaly možnosti firmy, které vedly k založení společnosti TROJSTAV s.r.o. Díky tomuto rozvoji pracovního kolektivu, technického zázemí a strojního vybavení dokážeme zákazníkům nabídnout kompletní dodávky staveb občanské vybavenosti a sportovišť, rekonstrukce historických objektů, výstavbu rodinných a bytových domů, obchodních domů, kompletní dodávky zemědělských staveb, průmyslové stavby, kompletní dodávky inženýrských sítí, zemní práce včetně terénních úprav, stavby komunikací a zpevněných ploch.

 

Našimi zákazníky jsou soukromé osoby, města, obce, krajské úřady a instituce, zemědělské podniky, výrobní a obchodní firmy nebo jiné stavební firmy, pro které se stáváme generálním dodavatelem. 

 

Díky využívání praktických zkušeností a zavádění nových výrobních, pracovních a bezpečnostních postupů získáváte dodávku kvalitní a funkční stavby ve stanoveném termínu a za předem dohodnutých finančních podmínek.

 

Novostavby, rekonstrukce, kompletní dodávky včetně technologií

 

Naši zaměstanci se zúčastnili vzdělávacího projektu "Nové technologie a moderní trendy ve stavebnictví" v programu "Vzdělávejte se pro růst v kraji Vysočina".

Řídíci pracovníci a vybraní řemeslníci úspěšně absolvovali vzdělávací program "Řemeslná obnova historických staveb" pořádaný Národním památkovým ústavem. 

Abychom byli neustále konkurenceschopní, dbáme o profesní vzdělávání zaměstnanců a růst firmy