Projektová činnost a poradenství

V rámci našich služeb poskytujeme poradenství a konzultace ve stavebnictví a v památkové péči.

Zpracováváme dokumentaci či projektovou dokumentaci (dle daného typu stavby) pro vydání územního rozhodnutí a to ve všech stupních od studie, přes dokumentaci pro stavební povolení až po prováděcí dokumentaci. 

Na počátku Vám budeme nápomocni při administrativních úkonech pro získání stavebního povolení a na závěr Vám poskytneme součinnost k úspěšnému vydání kolaudačního souhlasu.

Zabýváme se tvorbou stavebních položkových rozpočtů a zpracováním cenových kalkulací a nabídek.

Dále disponujeme zkušenostmi v oblasti dotačních programů (Nová zelená úsporám, SZIF, OPPIK, ŽP, MK a další), kde nabízíme poradenství s danými pravidly ke konkrétnímu projektu.

Věříme, že díky naším zkušenostem ve stavebnictví bude splnění Vašeho snu jednoduší!

Využijte našich služeb a kontaktujte nás pomocí formuláře, na tel. čísle: +420 567 223 572, nebo e-mail: info@trojstav.cz.